Rychlý kontakt Telefon +420 732 572 415 E-mail info@epsrecyklace.cz Internet www.recyklacepolystyrenu.cz

EPS recyklace

Polystyrenový odpad recyklujeme na hrubou frakci mobilní drtící recyklační jednotkou umístěnou na nákladním automobilu s velkoobjemovými sily. Polystyren nekompatorujeme (nelisujeme), ale ponecháváme v počáteční zrnitosti.

Likvidujeme polystyren stavební, z bílé techniky, obalový apod. Úzce spolupracujeme se stavebními společnostmi, subjekty nakládající s odpady, ale i firmami využívající pro svůj provoz polystyren jako druhotnou jednoúčelovou surovinu.

Recyklaci polystyrenu provádíme mobilně přímo na místě uložení EPS. Tímto způsobem odpadá další manipulace polystyrenem pracovníky, finančně nákladný odvoz na skládky či spalovny a poplatek za likvidaci.

Za jeden výjezd jsme schopni zpracovat 2000 kg polystyrenového odpadu.

Samozřejmostí je vystavení dokladu o likvidaci EPS.

Výhody mobilní likvidace polystyrenu:

  • nulová logistika
  • odpadá nutnost disponovat obalovým materiálem (Big-Bagy, igelitové pytle…)